Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu 24/2002 účinný od 01.02.2002 do 31.05.2003

Platnosť od: 23.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Účinnosť do: 31.05.2003
Zrušený: dr. p.9501
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Ochrana životného prostredia, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 24/2002 s účinnosťou od 01.02.2002
ZRUŠENÝ:
184/2003 Z. z. Nariadenie vlády o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady 184/2003 účinný od 01.06.2003 do 01.10.2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
184/2003 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady 184/2003 účinný od 01.06.2003 do 30.09.2005 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady
JE VYKONÁVANÝ:
287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 287/1994 účinný od 01.07.2002 do 01.01.2003 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny
287/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny 287/1994 účinný od 01.07.2002 do 31.12.2002 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a krajiny
Načítavam znenie...
MENU
Hore