Všetky konsolidované znenia predpisu 24/2002

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2002 účinný od 01.02.2002 do 31.05.2003
MENU
Hore