Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu 24/2002 účinný od 01.02.2002 do 31.05.2003

Platnosť od: 23.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Účinnosť do: 31.05.2003
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Ochrana životného prostredia, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 24/2002 s účinnosťou od 01.02.2002

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore