Všetky konsolidované znenia predpisu 228/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 03.06.2021 účinný od 03.06.2021
MENU
Hore