Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 228/2021 účinný od 03.06.2021

Platnosť od: 03.06.2021
Účinnosť od: 03.06.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Národné hospodárstvo, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 228/2021 účinný od 03.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 228/2021 s účinnosťou od 03.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení ...

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 7 ods. 4 a 6 a § 8 písm. b) zákona č. 179/2011 ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej ...

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Organizácia poskytovania elektronických komunikačných sietía elektronických komunikačných služieb (1) Vláda ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore