Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon). 223/1946 účinný od 12.01.1947


Platnosť od: 13.12.1946
Účinnosť od: 12.01.1947
Autor: Vláda republiky Československé
Oblasť: Pošta a poštové služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 223/1946 s účinnosťou od 12.01.1947

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon).

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 zákona ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., ...

§ 1.
Podrobnosti některých ustanovení poštovního zákona.
(1)

Poštovními zařízeními podle § 4 poštovního zákona se rozumějí zejména poštovní úřady, ...

(2)

Věci uvedené v § 5, odst. 1 poštovního zákona, jakož i listiny potřebné k uskutečnění poštovních ...

§ 2.
Podmínky pro používání pošty
(1)

Podrobné podmínky, za kterých lze pošty používati, stanoví, zvláště se zřetelem k jednotlivým ...

(2)

Poštovní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení v poštovním věstníku. Jeho vydání se oznámí ...

§ 3.
Poštovní poplatky.
(1)

Poplatky, které pošta vybírá za dopravu poštovních zásilek a za jiné poštovní úkony (poštovní ...

(2)

Nové poštovní poplatky nabývají platnosti nejdříve 14 dní po vyhlášení v Úředním listě. ...

(3)

Poštovní poplatky se zapravují zpravidla při podání poštovní zásilky, nebo jde-li o jinou službu ...

(4)

Zapravují-li se poštovní poplatky při podání poštovní zásilky, je odesilatel povinen doplatiti ...

(5)

Nároky na zaplacení nezapravených poštovních poplatků, jiné částky a zvláštní výdaje (odstavec ...

(6)

Zdráhá-li se odesilatel nebo adresát zaplatiti nezapravené poštovní poplatky, jiné částky nebo ...

(7)

Nárok na vrácení přeplacených poštovních poplatků a zvláštních výdajů třeba uplatniti ...

§ 4.
Zápověď poštovní dopravy.
(1)

Pošta nedopravuje:

a)

věci, jejichž doprava je zakázána zákonem;

b)

věci, jejichž doprava je nebezpečná, t. j. věci, jež by mohly ohroziti lidskou bezpečnost nebo ...

c)

poštovní zásilky, jejichž vnějšek nebo zjevný obsah je urážlivý, hanlivý, nemravný nebo ...

(2)

Zvláštní ustanovení poštovního řádu, vydané v dohodě s ministry dopravy a zdravotnictví, ...

(3)

Věci (zásilky) uvedené v odstavci 1 se označují v tomto nařízení slovy „věci vyloučené ...

§ 5.
Zvláštní zacházení s poštovními zásilkami.
(1)

Pošta může prodati poštovní zásilky, má-li důvodnou obavu, že by se jejich obsah za dopravy ...

(2)

Pošta může zničiti poštovní zásilky, zkazil-li se jejich obsah za dopravy, nebo jsou-li neodbytné ...

(3)

Při otvírání poštovních zásilek v případech uvedených v § 8, odst. 4 poštovního zákona ...

(4)

Při prodeji poštovních zásilek podle ustanovení odstavce 1 jest dbáti toho, aby byly prodány ...

(5)

Čistý výtěžek z prodeje poštovních zásilek, jejichž odesilatele nebylo lze vypátrati (odstavec ...

§ 6.
Odpovědnost odesilatele poštovní zásilky.
(1)

Odesilatel poštovní zásilky odpovídá poště za veškeré škody, které způsobila zásilka za ...

(2)

Utrpěla-li poštovní zásilka na své úpravě teprve po převzetí k dopravě, nestíhá odesilatele ...

(3)

Uvede-li odesilatel věcí vyloučených z dopravy podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. b) nebo věcí ...

(4)

Věci vyloučené z dopravy podle ustanovení § 4, odst. 1, písm. a) nebo b) a za okolností zmíněných ...

§ 7.
Rozsah odpovědnosti pošty.
(1)

U doporučené zásilky odpovídá pošta za ztrátu; výši náhrady stanoví ministr pošt obecně ...

(2)

U cenného psaní a u balíku s udanou cenou nebo bez udané ceny odpovídá pošta za ztrátu, úbytek ...

a)

U cenného psaní a u balíku s udanou cenou nehradí pošta nikdy více než udanou cenu. Obsahuje-li ...

b)

U balíku bez udané ceny nehradí pošta nikdy více než částku, kterou stanoví ministr pošt obecně ...

(3)

U poštovní poukázky odpovídá pošta za vplacené peníze.

(4)

U poštovní zásilky na dobírku odpovídá pošta stejně jako u zásilky téhož druhu bez dobírky. ...

(5)

U cenných psaní a u balíků s udanou cenou nebo bez udané ceny odpovídá pošta v rozsahu stanoveném ...

(6)

U poštovního příkazu odpovídá pošta za ztrátu příkazního psaní jako za doporučenou zásilku. ...

(7)

U poštovní výběrky podané doporučeně odpovídá pošta za ztrátu jako za doporučenou zásilku. ...

(8)

Jiné náhrady škody, než náhrady uvedené v předchozích odstavcích, pošta neposkytuje.

§ 8.
Výjimky z odpovědnosti pošty.
(1)

Pošta není povinna nahraditi podle § 7 škodu, vzniklou ztrátou, úbytkem, poškozením nebo zpožděním ...

a)

zavinil-li škodu odesilatel nebo adresát nebo vznikla-li škoda z povahy zasílané věci, při čemž ...

b)

byla-li škoda způsobena vyšší mocí;

c)

byla-li na cenném psaní nebo balíku v podvodném úmyslu udána a v řízení o náhradě požadována ...

d)

jde-li o věci vyloučené z dopravy (§ 4, odst. 1) nebo o věci podmínečně připuštěné k dopravě ...

e)

vznikla-li škoda na cizím poštovním území a není-li s příslušnou cizí poštovní správou ...

(2)

Byla-li na poštovní zásilce po převzetí k dopravě zjištěna škoda, na jejímž vzniku nese pošta ...

(3)

Odpovídá-li v případě odstavce 1, písm. e) cizí poštovní správa za poštovní zásilku, musí ...

§ 9.
Zánik odpovědnosti pošty.
(1)

Odpovědnost pošty za škodu vzniklou úbytkem, poškozením nebo zpožděním v dopravě cenných ...

(2)

Odpovědnost zmíněná v odstavci 1 však nezaniká:

a)

zjistí-li se škoda při otevření zásilky podle ustanovení § 8, odst. 4, č. 2 poštovního zákona; ...

b)

zjistí-li škodu adresát při přejímání cenného psaní podaného otevřeně;

c)

žádá-li příjemce o zjištění škody u dodacího poštovního úřadu v úředních hodinách ...

§ 10.
Uplatňování nároku na náhradu.
(1)

Uplatniti nárok na náhradu je oprávněn odesilatel poštovní zásilky. Přijme-li však adresát ...

(2)

Nárok na náhradu třeba uplatniti do jednoho roku po podání poštovní zásilky prohlášením, ...

(3)

Uplatňuje-li odesilatel nebo adresát nárok na náhradu za ztracenou poštovní zásilku, musí předložiti ...

(4)

Rozhodovati o nároku odesilatelově na náhradu přísluší ředitelství pošt, jež je nadřízeno ...

§ 11.
Závěrečné ustanovení.

Zrušuje se vládní nařízení ze dne 19. června 1936, č. 175 Sb., o používání pošty, jakož ...

§ 12.
Účinnost a provedení.

Toto nařízení nabývá účinnosti 30. dnem po vyhlášení; provede je ministr pošt v dohodě se ...

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Pietor v. r.

Nosek v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r.

Hála v. r.

Dr. Drtina v. r.

Majer v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore