Všetky konsolidované znenia predpisu 220/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2022 účinný od 01.07.2022
MENU
Hore