Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 220/2022 účinný od 01.07.2022

Platnosť od: 22.06.2022
Účinnosť od: 01.07.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 220/2022 účinný od 01.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 220/2022 s účinnosťou od 01.07.2022

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore