Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 220/2022 účinný od 01.07.2022

Platnosť od: 22.06.2022
Účinnosť od: 01.07.2022
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Odmena za prácu, Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 220/2022 účinný od 01.07.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 220/2022 s účinnosťou od 01.07.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:

§ 1
(1)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí od 1. júla 2022 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1.

(2)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. júla 2022 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2.

(3)

Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. júla 2022 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 3.

§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z.

§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2022.

Eduard Heger v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME

  Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - PLATOVÉ TARIFY PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

  Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 220/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV

Načítavam znenie...
MENU
Hore