Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 220/1999 účinný od 01.09.1999

Platnosť od: 31.08.1999
Účinnosť od: 01.09.1999
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite 220/1999 účinný od 01.09.1999
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 220/1999 s účinnosťou od 01.09.1999
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite

Vláda Slovenskej republiky podľa § 447 ods. 3 Občianskeho zákonníka nariaďuje:

§ 1
Náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite patriaca podľa ...
a)

13,1 % za rok 1997,

b)

9,6 % za rok 1998.

§ 2
(1)

Pre náhradu za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite platí ...

(2)

Na zvýšenie invalidného dôchodku, prípadne čiastočného invalidného dôchodku podľa právnych ...

§ 3
(1)

Náhrada za stratu na zárobku upravená podľa tohto nariadenia vlády patrí od 1. októbra 1999.

(2)

Na úpravu náhrady za stratu na zárobku pred 1. septembrom 1999 sa vzťahujú osobitné predpisy.2) ...

§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 447 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
  • 2)  Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 128/1992 Zb. o úprave náhrady za ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore