Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov 22/2003 účinný od 01.02.2003 do 31.05.2005

Platnosť od: 30.01.2003
Účinnosť od: 01.02.2003
Účinnosť do: 31.05.2005
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Odpady, nakladanie s odpadmi, Odpadové hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov 22/2003 účinný od 01.02.2003 do 31.05.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 22/2003 s účinnosťou od 01.02.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení ...

§ 1

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady Európskej ...

§ 2

Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania1) odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie2) ...

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 2)  § 18 ods. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore