Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 219/2012 účinný od 01.10.2012

Platnosť od: 01.08.2012
Účinnosť od: 01.10.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 219/2012 účinný od 01.10.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 219/2012 s účinnosťou od 01.10.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín ...

1.

V prílohe č. 3 časti A POĽNÉ PLODINY A ZELENINY prvý a druhý bod znejú:

„1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti ...

2.

Príloha č. 4 sa dopĺňa bodom 20, ktorý znie:

„20. Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore