Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 218/2022 účinný od 08.12.2023 do 29.02.2024

Platnosť od: 21.06.2022
Účinnosť od: 08.12.2023
Účinnosť do: 29.02.2024
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Cudzinecký režim
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 218/2022 účinný od 08.12.2023 do 29.02.2024
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nariadenie vlády 218/2022 s účinnosťou od 08.12.2023 na základe 459/2023
RUŠÍ PREDPIS:
99/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 99/2022 účinný od 31.03.2022 do 20.06.2022
MENENÝ:
23/2024 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 23/2024 účinný od 01.03.2024
178/2023 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 178/2023 účinný od 26.05.2023
43/2023 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2022 Z. z. 43/2023 účinný od 17.02.2023
459/2023 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 459/2023 účinný od 08.12.2023
315/2022 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 315/2022 účinný od 01.10.2022
VYKONÁVACIE PREDPISY:
480/2002 Z. z. Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov 480/2002 účinný od 27.05.2023
Načítavam znenie...
MENU
Hore