Všetky konsolidované znenia predpisu 218/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2024 23/2024 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 23/2024 účinný od 01.03.2024
2 08.12.2023 459/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 459/2023 účinný od 08.12.2023 do 29.02.2024
3 26.05.2023 178/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení neskorších predpisov 178/2023 účinný od 26.05.2023 do 07.12.2023
4 17.02.2023 43/2023 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2022 Z. z. 43/2023 účinný od 17.02.2023 do 25.05.2023
5 01.10.2022 315/2022 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca 315/2022 účinný od 01.10.2022 do 16.02.2023
6 21.06.2022 účinný od 21.06.2022 do 30.09.2022
MENU
Hore