Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 218/2003 účinný od 01.07.2003 do 31.12.2003

Platnosť od: 25.06.2003
Účinnosť od: 01.07.2003
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Colné právo, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení neskorších predpisov 218/2003 účinný od 01.07.2003 do 31.12.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 218/2003 s účinnosťou od 01.07.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník v znení ...

1.

V prílohe č. 10 v časti A stĺpce Číselné znaky a EÚ znejú:

Číselné znaky EÚ Číselné znaky EÚ 0101 90 11 0,0 0102 90 90 0,0 0101 90 19 0,0 0102 ...

2.

V prílohe č. 11 časť tabuľky označená EÚ znie:

„EÚ 1 1 0201 bez cla 0202 od 1. januára do 30. júnaod 1. júla do 31. decembra ...

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2003.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore