Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov 21/2014 účinný od 01.04.2014

Platnosť od: 07.02.2014
Účinnosť od: 01.04.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh v znení neskorších predpisov 21/2014 účinný od 01.04.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 21/2014 s účinnosťou od 01.04.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

V prílohe č. 2 treťom bode sa slová „Rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum)“ nahrádzajú ...

2.

V prílohe č. 3 treťom bode sa slová „Rajčiak jedlý (Llycopersicon esculentum)“ nahrádzajú ...

3.

Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore