Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 209/2020 účinný od 01.08.2020

Platnosť od: 30.07.2020
Účinnosť od: 01.08.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh v znení neskorších predpisov 209/2020 účinný od 01.08.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 209/2020 s účinnosťou od 01.08.2020
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

V prílohe č. 1 piaty bod znie:

„5. Porast musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu osiva. Porast musí spĺňať požiadavky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach ...

2.

V prílohe č. 2 časti I odsek 4 znie:

„(4) Osivo musí byť bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu osiva. Osivo musí spĺňať požiadavky ...

3.

Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5k nariadeniu vlády č. 52/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2020.

Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore