Všetky konsolidované znenia predpisu 206/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.06.2021 účinný od 01.06.2021
MENU
Hore