Všetky konsolidované znenia predpisu 20/2014

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.03.2014 účinný od 01.03.2014
MENU
Hore