Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 20/2013 účinný od 01.02.2013

Platnosť od: 01.02.2013
Účinnosť od: 01.02.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Záväzkové a zmluvné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 20/2013 účinný od 01.02.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 20/2013 s účinnosťou od 01.02.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú ...

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 434 ods. 1, § 449 ods. 2, § 517 ods. 2, § 53b ods. 1 ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia ...

1.

§ 3 znie:

„§ 3 Výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková ...

2.

Za § 10b sa vkladá § 10c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2013 Ak záväzkový vzťah vznikol ...

3.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa prvý bod.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore