Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 19/2014 účinný od 01.03.2014

Platnosť od: 07.02.2014
Účinnosť od: 01.03.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Integračné smernice

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 19/2014 účinný od 01.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 19/2014 s účinnosťou od 01.03.2014
MENÍ:
488/2010 Z. z. Rek. nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 488/2010 účinný od 01.03.2014 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
488/2010 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb 488/2010 účinný od 01.03.2014 do 31.12.2014 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb
JE VYKONÁVANÝ:
19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
19/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Načítavam znenie...
MENU
Hore