Nariadenie vlády Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19 183/2021 účinný od 03.06.2021

Platnosť od: 21.05.2021
Účinnosť od: 03.06.2021
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Národné hospodárstvo, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 183/2021 s účinnosťou od 03.06.2021 na základe 228/2021


Nový paragraf
§ 5a
Organizácia poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb

(1)
Vláda nariaďuje na celom území Slovenskej republiky vykonanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. ab) zákona na účel zabezpečenia zasielania sms správ najmä v súvislosti s očkovaním a testovaním osôb.
(2)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky určenému subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona spresní vydaním písomného príkazu podľa § 7 ods. 8 alebo podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odseku 1. So subjektom hospodárskej mobilizácie podľa prvej vety uzatvorí podľa § 7 ods. 11 zákona Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zmluvu v súlade s osobitným predpisom.3)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore