Všetky konsolidované znenia predpisu 182/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.04.2006 účinný od 15.04.2006
MENU
Hore