Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov 182/2006 účinný od 15.04.2006

Platnosť od: 11.04.2006
Účinnosť od: 15.04.2006
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov 182/2006 účinný od 15.04.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 182/2006 s účinnosťou od 15.04.2006

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore