Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách 175/2014 účinný od 01.07.2014

Platnosť od: 26.06.2014
Účinnosť od: 01.07.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Integračné smernice, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách 175/2014 účinný od 01.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 175/2014 s účinnosťou od 01.07.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž ...

1.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na vozidlá musí spĺňať technické ...

2.

V § 4 ods. 3 sa slová „doplnku 4 prílohy II smernice“ nahrádzajú slovami „doplnku 2 prílohy ...

3.

V § 4 ods. 8 sa slová „doplnku 4 prílohy IV smernice“ nahrádzajú slovami „doplnku 2 prílohy ...

4.

§ 6 znie:

„§ 6 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v ...

5.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 373/2006 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ...

Čl. II

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore