Všetky konsolidované znenia predpisu 169/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.04.2007 účinný od 15.04.2007
MENU
Hore