Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu 167/2009 účinný od 01.06.2009

Platnosť od: 15.05.2009
Účinnosť od: 01.06.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Vodná doprava, Odpadové hospodárstvo, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a na zvyšky nákladu 167/2009 účinný od 01.06.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 167/2009 s účinnosťou od 01.06.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2007 Z. z. o prístavných zberných zariadeniach na lodný ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/84/ES z 5. novembra ...

2.

§ 7 znie:

„§ 7 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“. ...

3.

Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Komisie 2007/71/ES z 13. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2009.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore