Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel 167/2007 účinný od 15.04.2007 do 23.11.2009

Platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Účinnosť do: 23.11.2009
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel 167/2007 účinný od 15.04.2007 do 23.11.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 167/2007 s účinnosťou od 15.04.2007

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore