Všetky konsolidované znenia predpisu 166/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.04.2007 účinný od 15.04.2007 do 31.10.2014
MENU
Hore