Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 140/2011 účinný od 15.12.2011

Platnosť od: 11.05.2011
Účinnosť od: 15.12.2011
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Právo EÚ, Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 140/2011 účinný od 15.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 140/2011 s účinnosťou od 15.12.2011
MENÍ:
436/2008 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 436/2008 účinný od 15.12.2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
436/2008 Z. z. Rek. nariadenie vlády ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia 436/2008 účinný od 15.12.2011 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia
JE VYKONÁVANÝ:
19/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Načítavam znenie...
MENU
Hore