Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov 14/2014 účinný od 01.02.2014

Platnosť od: 31.01.2014
Účinnosť od: 01.02.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Integračné smernice, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov 14/2014 účinný od 01.02.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 14/2014 s účinnosťou od 01.02.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ...

V prílohe č. 1 „ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV PODĽA § 2 ods. 2“ časti „Názov výrobku“ P. ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2014.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore