Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 139/2012 účinný od 15.05.2012

Platnosť od: 05.05.2012
Účinnosť od: 15.05.2012
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 139/2012 účinný od 15.05.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 139/2012 s účinnosťou od 15.05.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

V prílohe č. 1 ods. 3 písmeno A znie:

„A. Ryža siata (Oryza sativa): a) počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že sú infikované hubou ...

2.

Príloha č. 4 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Vykonávacia smernica Komisie 2012/1/EÚ zo 6. januára 2012, ktorou sa mení a dopĺňa príloha ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2012.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore