Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 131/2007 účinný od 15.04.2007 do 31.10.2014

Platnosť od: 23.03.2007
Účinnosť od: 15.04.2007
Účinnosť do: 31.10.2014
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Dopravné prostriedky, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel 131/2007 účinný od 15.04.2007 do 31.10.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 131/2007 s účinnosťou od 15.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 143/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vykurovacie ...

1.

V § 3 ods. 1 sa slová „smernice Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch ...

2.

§ 7 znie:

„§ 7 Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.“. ...

3.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 143/2006 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 1. ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2007.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore