Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z. 128/2010 účinný od 01.04.2010 do 14.04.2015

Platnosť od: 01.04.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Účinnosť do: 14.04.2015
Zrušený: ri.1N.5467
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Príroda a krajina, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/2009 Z. z. 128/2010 účinný od 01.04.2010 do 14.04.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 128/2010 s účinnosťou od 01.04.2010
ZRUŠENÝ:
75/2015 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 75/2015 účinný od 15.04.2021 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
MENÍ:
499/2008 Z. z. Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka 499/2008 účinný od 01.03.2014 do 14.04.2015 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
499/2008 Z. z. Rek. nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka 499/2008 účinný od 01.03.2014 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka
JE VYKONÁVANÝ:
19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
19/2002 Z. z. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky 19/2002 účinný od 01.01.2006 Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
Načítavam znenie...
MENU
Hore