Všetky konsolidované znenia predpisu 128/2010

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2010 účinný od 01.04.2010 do 14.04.2015
MENU
Hore