Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka 113/2007 účinný od 01.04.2007

Platnosť od: 17.03.2007
Účinnosť od: 01.04.2007
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka 113/2007 účinný od 01.04.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 113/2007 s účinnosťou od 01.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti ...

1.

V § 2 ods. 2 sa slová „častiach A až H“ nahrádzajú slovami „časti A“.

2.

V § 3 ods. 2 sa slová „častiach A až H“ nahrádzajú slovami „časti A“ a slová „časti ...

3.

Prílohy č. 1 až 4 znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 70/2004 Z. z. Prevziať prílohu - Príloha 01 Príloha č. ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore