Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov 106/2010 účinný od 15.09.2010

Platnosť od: 27.03.2010
Účinnosť od: 15.09.2010
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Veda, technika, výskumníctvo, Právo EÚ

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy na kvantitatívnu analýzu dvojzložkových zmesí textilných vláken a trojzložkových zmesí textilných vláken v znení neskorších predpisov 106/2010 účinný od 15.09.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 106/2010 s účinnosťou od 15.09.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 23/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú laboratórne postupy ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 1 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva hospodárstva ...

2.

V § 4a sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

3.

V názve prílohy č. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej ...

4.

Príloha č.1 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2009/122/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

5.

V prílohe č. 2 siedmom bode sa slová „§ 3 a 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej ...

6.

V prílohe č. 3 časť 2 ŠPECIÁLNE METÓDY – SÚHRNNÁ TABUĽKA vrátane nadpisu znie:

„2 SÚHRNNÁ TABUĽKA Metóda Oblasť aplikovania Činidlo  Rozpustná zložka Nerozpustná zložka ...

7.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 1 bod 1.2 znie:

„1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým ...

8.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 1 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

9.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 2 bod 1.2 znie:

„1.2. s bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylom (26), chloridovými vláknami ...

10.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 2 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

11.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 3 bod 1.2 znie:

„1.2. s bavlnou (5), elastolefinom (47) a melamínom (48). Ak sa zistí prítomnosť modalového vlákna, ...

12.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 3 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

13.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 4 bod 1.2 znie:

„1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom ...

14.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 4 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

15.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 5 prvý bod znie:

„1. OBLASŤ APLIKOVANIA Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na dvojzložkové ...

16.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 5 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

17.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 6 bod 1.2 znie:

„1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom ...

18.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 6 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

19.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 8 bod 1.2 znie:

„1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom ...

20.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 8 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

21.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 9 bod 1.2 znie:

„1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom ...

22.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 9 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

23.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 10 bod 1.2 znie:

„1.2. s určitými chloridovými vláknami (27), a to polyvinylchloridovými vláknami tiež dodatočne ...

24.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 11 bod 1.2 znie:

„1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s elastolefinom (47) a melamínom (48).“.

25.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 11 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

26.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 13 bod 1.2 znie:

„1.2. s vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), acetátom (19), meďnatým ...

27.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 13 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

28.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 prvý bod znie:

„1. OBLASŤ APLIKOVANIA Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na dvojzložkové ...

29.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 druhý bod znie:

„2. PRINCÍP Zložka iná ako chloridové vlákno, elastolefin alebo melamín (t. j. vlákna uvedené ...

30.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 14 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

31.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 15 prvý bod znie:

„1. OBLASŤ APLIKOVANIA Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na dvojzložkové ...

32.

V prílohe č. 3 METÓDA č. 15 piaty bod znie:

„5. VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV Výsledky vypočítať podľa všeobecných inštrukcií. Hodnota ...

33.

V prílohe č. 3 sa dopĺňa METÓDA č. 16, ktorá vrátane nadpisu znie:

„METÓDA č. 16 MELAMÍN A URČITÉ INÉ VLÁKNA (metóda používajúca horúcu kyselinu mravčiu) 1. ...

34.

V prílohe č. 4 sa slová „v prílohe č. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ...

35.

V prílohe č. 4 časti Príklady výpočtu obsahu zložiek v niektorých trojzložkových zmesiach ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2010.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore