Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
12.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 30.04.2020


Platnosť od: 30.04.2020
Účinnosť od: 30.04.2020
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 103/2020 účinný od 30.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 103/2020 s účinnosťou od 30.04.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenskej republiky

o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva ...

§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného ...

§ 2

Ak v čase krízovej situácie dieťa odobralo obed alebo iné jedlo, podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej ...

§ 3
(1)

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno v čase krízovej situácie poskytnúť v sume najviac 1 600 ...

a)
z dôvodu krízovej situácie nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z ...
b)
nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, nemocenskej ...
c)
nie je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku ...
d)
nie je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných ...
(2)

Podmienky podľa odseku 1 žiadateľ preukazuje čestným vyhlásením. Podmienka, že žiadateľ nemá evidované ...

(3)

Dotácia podľa odseku 1 sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky ustanovené v odseku ...

(4)

Vzor žiadosti o dotáciu podľa odseku 1 je uvedený v prílohe.

(5)

Na oznámenie výsledku posúdenia dotácie podľa odseku 1 sa vzťahuje § 12 ods. 2 zákona.

(6)

Ak bola poskytnutá dotácia podľa odseku 1, dotácia podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona sa na ten istý účel neposkytne. ...

§ 4

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona možno v čase krízovej situácie poskytnúť ...

§ 5

Podmienka, že žiadateľ podľa § 9 ods. 3 zákona neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho ...

§ 6
(1)

Hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona a podľa § 4 zahŕňa ...

(2)

Formálnym hodnotením žiadosti sa overuje úplnosť žiadosti a doloženia príloh k žiadosti.

(3)

Odborným hodnotením žiadosti sa overuje

a)
súlad žiadosti s podmienkami ustanovenými zákonom a týmto nariadením vlády,
b)
vhodnosť, účelnosť a spôsob uskutočňovania aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia,
c)
primeranosť rozpočtu na aktivity a činnosti, na ktoré sa žiada dotácia.
(4)

Odborné hodnotenie žiadosti vykoná odborný hodnotiteľ, ktorý je zamestnancom ministerstva.

(5)

Odborné hodnotenie žiadosti sa zaznamená v hodnotiacom hárku odborného hodnotenia žiadosti.

(6)

Výsledky odborného hodnotenia žiadosti podľa odseku 5 sa uvedú v hárku celkových výsledkov odborného ...

(7)

Formálne a odborné hodnotenie žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 zákona ...

(8)

Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom podľa § 12 ods. 4 zákona sa uplatňuje s odchýlkami ...

§ 7
(1)

Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona a podľa § 3 posúdi komisia.

(2)

Žiadatelia, ktorí splnili podmienky ustanovené v § 3 ods. 1, budú zahrnutí do zoznamu žiadateľov o dotáciu ...

(3)

Ak je podaná žiadosť o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona, ministerstvo ...

(4)

Výsledkom posúdenia žiadosti komisiou podľa odsekov 2 a 3 je odporúčanie žiadosti na schválenie alebo ...

(5)

Výsledky posúdenia žiadosti komisiou sú podkladom pre rozhodnutie ministra práce, sociálnych vecí a ...

§ 8

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 nepodlieha zúčtovaniu.

§ 9

Na webovom sídle ministerstva sa zverejňuje

a)
aktualizovaný okruh žiadateľov o dotácie podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády,
b)
aktualizovaný časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí podľa ...
c)
aktualizované zloženie komisie podľa § 12 ods. 1 zákona a tohto nariadenia vlády, a to meno, priezvisko, ...
§ 10
(1)

Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej ...

(2)

Na účel zúčtovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa si žiadateľ môže uplatniť ...

a)
vyhlásenia krízovej situácie, v sume zodpovedajúcej súčinu výšky dotácie podľa § 4 ods. 6 zákona, počtu ...
b)
prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole na základe ...
§ 11
(1)

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3 sa v sume 105 eur poskytne aj za marec 2020, ak žiadateľ ...

(2)

Ak je zo žiadosti o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 1 zákona podanej pred účinnosťou ...

§ 12

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Igor Matovič v. r.

Prílohy

    Prílohak nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z.

    Prevziať prílohu - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu podľa ...

Poznámky

  • 1)  § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...
  • 2)  § 8a ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...
  • 3)  § 8a ods. 4 písm. b) a d) zákona č. 523/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore