Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 101/2013 účinný od 01.09.2013

Platnosť od: 26.04.2013
Účinnosť od: 01.09.2013
Autor: Vláda Slovenskej republiky
Oblasť: Integračné smernice, Pestovateľstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov 101/2013 účinný od 01.09.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 101/2013 s účinnosťou od 01.09.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej republiky

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú ...

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie ...

1.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z. POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ ...

2.

Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy ...

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore