Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách 1/1979 účinný od 23.01.1979 do 31.12.1980

Platnosť od: 23.01.1979
Účinnosť od: 23.01.1979
Účinnosť do: 31.12.1980
Autor: Vláda Československej socialistickej republiky
Oblasť: Obchodné spoločnosti a družstvá

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách 1/1979 účinný od 23.01.1979 do 31.12.1980
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nariadenie vlády 1/1979 s účinnosťou od 23.01.1979
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Československej socialistickej republiky

ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien ...

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 55 ods. 1 písm. a) zákona č. ...

§ 1

Sumou rozhodnou pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách ...

§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dr. Štrougal v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore