Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 3/1995 z 23. mája 1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 50/1997 účinný od 25.02.1997

Platnosť od: 25.02.1997
Účinnosť od: 25.02.1997
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Ústavné súdnictvo, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 4. februára 1997 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré mesto č. 3/1995 z 23. mája 1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov 50/1997 účinný od 25.02.1997
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 50/1997 s účinnosťou od 25.02.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

zo 4. februára 1997

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Anny Danielčákovej ...

rozhodol:

Všeobecne záväzné nariadenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné ...

Predsedníčka senátu:

Anna Danielčáková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore