Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 106/2011-85 z 28. novembra 2012 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 41 ods. 2 slov „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 428/2012 účinný od 21.06.2013

Platnosť od: 21.12.2012
Účinnosť od: 21.06.2013
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 106/2011-85 z 28. novembra 2012 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 41 ods. 2 slov „súd uloží páchateľovi trest nad jednu polovicu takto určenej trestnej sadzby odňatia slobody“ zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 428/2012 účinný od 21.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 428/2012 s účinnosťou od 21.06.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2012 v pléne zloženom z ...

rozhodol:

1.

V § 41 ods. 2 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov slová v texte ...

2.

Vo zvyšnej časti návrhu Krajského súdu v Prešove nevyhovuje.

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenie § 41 ods. 2 slová v texte za bodkočiarkou ...

Predsedníčka plénaÚstavného súdu Slovenskej republiky:

Ivetta Macejková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore