Všetky konsolidované znenia predpisu 33/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 11.02.2019 účinný od 11.02.2019
MENU
Hore