Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 1/2010 z 20. apríla 2011 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 86 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 290/2011 účinný od 08.09.2011

Platnosť od: 08.09.2011
Účinnosť od: 08.09.2011
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Ústavné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 1/2010 z 20. apríla 2011 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 86 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 6 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd 290/2011 účinný od 08.09.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 290/2011 s účinnosťou od 08.09.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. apríla 2011 v pléne zloženom z predsedníčky ...

rozhodol:

Ustanovenie § 86 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky ustanovenie § 86 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. ...

Predsedníčka plénaÚstavného súdu Slovenskej republiky:

Ivetta Macejková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore