Všetky konsolidované znenia predpisu 281/1996

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 04.10.1996 účinný od 04.10.1996
MENU
Hore