Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. augusta 1997 vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách 260/1997 účinný od 04.10.1997

Platnosť od: 04.10.1997
Účinnosť od: 04.10.1997
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Ústavné súdnictvo, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. augusta 1997 vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách 260/1997 účinný od 04.10.1997
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 260/1997 s účinnosťou od 04.10.1997
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 26. augusta 1997

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. ...

rozhodol:

1.

Ustanovenie § 3 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku ...

2.

Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca ustanovenie § 3 ods. ...

Predseda

Ústavného súdu Slovenskej republiky

Milan Čič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore