Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 vo veci vyslovenia nesúladu § 2 ods. 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 67 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky 205/2008 účinný od 13.06.2008

Platnosť od: 13.06.2008
Účinnosť od: 13.06.2008
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 30. apríla 2008 vo veci vyslovenia nesúladu § 2 ods. 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou a s čl. 67 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky 205/2008 účinný od 13.06.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 205/2008 s účinnosťou od 13.06.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 30. apríla 2008 v pléne zloženom z predsedu ...

rozhodol:

1.

Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v ...

2.

Návrh o súlade § 2 ods. 3 slova „zriaďuje“ zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. ...

3.

Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov ...

Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Milan Ľalík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore