Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 2000 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 174/2000 účinný od 07.06.2000

Platnosť od: 07.06.2000
Účinnosť od: 07.06.2000
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústavné súdnictvo, Územná samospráva, Miestne poplatky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 2000 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 174/2000 účinný od 07.06.2000
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Nález 174/2000 s účinnosťou od 07.06.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka, Juraja Babjaka ...

rozhodol:

1.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným ...

2.

Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné ...

Predseda senátu:

Ľubomír Dobrík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore