Všetky konsolidované znenia predpisu 15/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 23.01.2008 účinný od 23.01.2008
MENU
Hore