Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1/2002 účinný od 10.01.2002

Platnosť od: 10.01.2002
Účinnosť od: 10.01.2002
Autor: Ústavný súd Slovenskej republiky
Oblasť: Ústava, ústavné zákony, Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2001 vo veci vyslovenia nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí miestnych poplatkov v obci Neverice s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1/2002 účinný od 10.01.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Nález 1/2002 s účinnosťou od 10.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ústavného súdu Slovenskej republiky

1.

Článok 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice z 29. apríla 1999 o určení náležitostí ...

2.

Vo zvyšnej časti týkajúcej sa nesúladu čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia obce Neverice ...

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca čl. 5 všeobecne záväzného ...

Ak Obecné zastupiteľstvo obce Neverice neuvedie čl. 5 všeobecne záväzného nariadenia z 29. apríla ...

Predseda senátu:

Daniel Šváby v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore